GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa oraz Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych 09.11.2017

  W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.

                                                                                               

                                                                                                  Przewodnicząca Komisji

                                                                                                   /-/ Sławomir Słowiński

   

  * * *

   

  W dniu 9 listopada 2017 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na najbliższą Sesję Rady Miejskiej.
  2. Sprawy różne.

                                                                                              

    Przewodnicząca Komisji

                                                                                                   /-/ Monika Zalewska

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.