GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Święto Niepodległości - 11 listopada 2017

  Burmistrz, Rada Miejska i Centrum Kultury w Błoniu zapraszają na uroczystość 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości w sobotę 11.11.2017 r.

   

   

   

   

   

   

  W związku z organizacją obchodów uprzejmie prosimy:

  -  kierowców o nieparkowanie pojazdów  od piątku 10.11. od godz. 15.00 na parkingu przed Ratuszem (wschodnia pierzeja Rynku)

  - rodziców, aby w czasie salwy honorowej pilnowali dzieci, które co roku  próbują łapać łuski podczas przeładowywania broni przez Kompanię Honorową 2 MPS – co jest bardzo niebezpieczne. 

   

   

   

  Plakat 11 listopada - obchody 99. rocznicy Odzyskania Nieodległości

   

   


  Od godz. 13.30  zapraszamy na Piknik Militarny (teren przylegający do Centrum Kultury w Błoniu),

  gdzie czeka spora porcja wrażeń dla militarnie zakręconych!!!

   

  W programie m.in.

  - przegląd i prezentacja wojskowego sprzętu specjalistycznego
  - stanowisko prowadzenia ognia: pozycja stojąca, pozycja leżąca
  - pokaz poszukiwania "min" w rozstawieniu cyfry i litery
  - pokaz samoobrony w wykonaniu strzelców
  - pokaz  ładunków "aidików",  jakie znajdowali Polscy saperzy na misjach np. w Afganistanie (z czego można zrobić i jak działają)

  - degustacja wojskowej grochówki.


  Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników militariów!


  Organizatorzy:
  2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu Nowym
  Stowarzyszenie Strzelcy Rzeczypospolitej - Oddział Błonie

   

   

   

  STRZELCY RZECZYPOSPOLITEJ to organizacja pozarządowa, patriotyczna, bezpartyjna, promująca szacunek do munduru (bez podziału na kolor i organizację np. Policja, Straż, czy Wojsko), która podlega bezpośrednio pod Ministerstwo Obrony Narodowej.

  Realizuje swoje cele poprzez

  - Wychowanie patriotyczne i obywatelskie, które obejmuje prowadzenie całorocznej działalności oświatowo – wychowawczej, udział w obchodach i uroczystościach ogólnonarodowych oraz regionalnych.
  - Wychowanie proobronne – prowadzenie wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz udział w szkoleniu i ćwiczeniach wojskowych prowadzonych przez profesjonalistów.
  - Współdziałanie z władzami wojskowymi, państwowymi i samorządowymi oraz z instytucjami powołanymi do działań w zakresie obronności państwa.
  - Szkolenie w zakresie ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej.
  - Szkolenie w zakresie sportów obronnych oraz organizowanie i prowadzenie zawodów obronnych.
  - Krzewienie zamiłowań krajoznawczych, umiejętności turystycznych, terenoznawstwa i orientacji w terenie.
   - Promowanie działalności statutowej także wśród osób niezrzeszonych w stowarzyszeniu.

   

  Strzelcy ostatnio brali udział w akcji pomocowej skierowanej do osób poszkodowanych w wyniku klęski żywiołowej w miejscowości RYNIA. Pomoc polegała na rozdzielaniu darów w postaci materiałów budowlanych, pomaganiu w oczyszczaniu rowów, kanałów i niewielkich rzek z powalonych drzew i innych zanieczyszczeń.
  Strzelcy angażują się również w akcje humanitarne, czy kościelne, itp.

  Więcej na stronie: strzelcyrzeczypospolitej.pl

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.