GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Kolejna nagroda dla gminy Błonie!

  Co roku redakcja „Rzeczpospolitej” nagradza najlepsze polskie samorządy w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz gminy wiejskie.

  Na stronie Rzeczpospolitej poświęconej Rankingowi możemy przeczytać: W Rankingu wyróżniane są samorządy, które najskuteczniej dbają o rozwój i podniesienie jakości życia swoich mieszkańców, w zgodzie z regułami odpowiedzialności i bezpieczeństwa finansowego. Efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców, dobry stan finansów to główne kryteria oceny miast i gmin.

  W liście informującym o wyróżnieniu dla Błonia Redaktor Naczelny Rzeczpospolitej Bogusław Chrabota napisał: Ranking samorządów Rzeczpospolitej to wyjątkowy projekt, którego celem jest wskazanie najlepiej zarządzanych miast i gmin w Polsce. Od początku istnienia Rankingu nad metodologią czuwa niezależna Kapituła ekspertów. Sprawdzamy, które samorządy najbardziej dbają o rozwój i standard życia mieszkańców, nie zapominając przy tym o bezpieczeństwie finansowym.

  Ocena przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów oceniano m.in. wydatki majątkowe, pozyskiwane środki unijne, zadłużenie oraz dynamikę wzrostu dochodów.
  Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów, w tym 65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich i 250 gmin wiejskich. W tym etapie gminy wypełniały ankietę dotyczącą m.in. współpracy z organizacjami pozarządowymi, gospodarki mieszkaniowej, oświaty, informatyzacji, podmiotów gospodarczych w gminie, czy np. budżetu obywatelskiego.

  Na podstawie punktacji uzyskanej w obu etapach Gmina Błonie w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajęła bardzo wysoką 6. lokatę! 23 listopada w Jarocinie odbyło się uroczyste wręczanie nagród połączone z debatą na temat wyzwań przed jakimi stają samorządy. Nagrodę z rąk Przewodniczącego Kapituły Rankingu Jerzego Buzka odebrał Burmistrz Błonia Zenon Reszka.

  Jak powiedział Burmistrz Reszka w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej - Praca samorządu nie jest łatwa, zwłaszcza w zmieniających się uwarunkowaniach politycznych i ekonomicznych. Dlatego cieszę się, że nasze działania przynoszą efekty i zostały kolejny raz docenione wysoką pozycją w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”.

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.