GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Weź udział w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

  Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

  Organizatorami konkursu są:
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
  • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych (po zadeklarowaniu udziału w organizacji Konkursu).


  W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS.

  Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

  Rolnicy zainteresowani udziałem w Konkursie powinni wypełnić formularz zgłoszeniowy, dostępny w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej www.krus.gov.pl.
  Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć do najbliższej Placówki Terenowej KRUS Błonie  ul. Targowa 3 B   w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016r.


  Regulamin konkursu  (167KB).pdf

  Zgłoszenie udziału w konkursie (146KB).pdf

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.