GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Pomóżmy bezdomnym - jeden telefon ratuje życie

  Duży spadek temperatury i bardzo zimne noce to warunki pogodowe zagrażające życiu ludzi. Policjanci Komendy Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego apelują o zwracanie uwagi na osoby bezdomne oraz potrzebujące pomocy.

  Czasami wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

  Wszystkie zgłoszenia można kierować pod alarmowe numery Policji 997 oraz 112.

  Każdego roku, w naszym kraju odnotowywane są przypadki śmierci osób bezdomnych i samotnych. Ich przyczyną jest najczęściej wyziębienie organizmu związane z niskimi temperaturami. Zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazywanie nam informacji o osobach bezdomnych, a także samotnych, które wymagają pomocy.

  Nasze służby patrolowe zareagują na każde wezwanie. Policja współpracuje z przedstawicielami pomocy społecznej, noclegowniami oraz ośrodkami działającymi na rzecz pomocy bezdomnym. Pamiętaj - ten jeden telefon może ocalić ludzkie życie. Widząc osobę śpiącą na przystanku komunikacji miejskiej, parkowej ławce lub w altanie śmietnikowej - nie wahaj się! Wybierz numer 112 (telefony komórkowe) lub 997 (aparaty stacjonarne).

  Twoja informacja może być bezcenna - jak ludzkie życie.

  Uwaga: informacje dla osób bezdomnych udzielane są przez Centrum Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pod bezpłatnym numerem telefonu 987.

  Pracownicy Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego udzielają informacji na temat możliwych form wsparcia - wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy medycznej. Pod numer 987 zatelefonować może również każdy, kto zna miejsce przebywania osób bezdomnych. Odpowiednie służby zostaną o tym natychmiast poinformowane.
   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.