GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie

    Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 29.01.2016r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie w formie bezprzetargowej na rzecz Polskiego Związku Działkowców. Nieruchomość stanowi własność Gminy Błonie, oznaczona jest jako działka ewid. nr 3/56, położona w obrębie 0036-Żukówka, gmina Błonie.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.