GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja z wyboru ofert na dostawę posiłków do placówek oświatowych

  INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEGO WYBORU OFERT
  do zapytania ofertowego nr WOKS/1/1/2016

  Na zaproszenie do składania ofert na sporządzanie i dostawy gorącego posiłku w postaci obiadu dla dzieci objętych pomocą OPS, skierowane w dniu 11 stycznia 2016 r., odpowiedziały 2 firmy – obie spełniały wymagania formalne

  Wykaz Firm, które złożyły oferty:

  1. „Wiemar” Wiesława Magdalena Magnuszewska,
   ul. Sochaczewska 107, 05-870 Błonie, tel. 22 725 25 49
   oferowana cena jednostkowa: 8,50 zł (brutto),
  2. Usługi Cateringowe Pora Karmienia Bar Mleczny s.c.
   ul. Traugutta 8, 05-870 Błonie, tel. 600 276 821
   oferowana cena jednostkowa: 7,70 zł (brutto)


  Pozytywnie zaopiniowano Firmę:

  Nazwa: Usługi Cateringowe Pora Karmienia Bar Mleczny s.c.
  adres siedziby Wykonawcy: ul. Traugutta 8, 05-870 Błonie
  NIP: 118 209 98 83
  REGON: 147277035
  Numer rachunku bankowego: 33 1020 1055 0000 9102 0331 2261
  oferującą za realizację zamówienia cenę jednostkową brutto: 7,70 zł

  której ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: cenę oraz doświadczenie wykonawcy w zakresie przygotowywania posiłków dla dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.