GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej "Błonie" - 26.02.2016

  Błonie, dnia 02.02.2016

  OBWIESZCZENIE

  Zarządu Gminnej Spółki Wodnej "Błonie" z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Delegatów.

  Zarząd Gminnej Spółki Wodnej "Błonie zwołuje w dniu 26 lutego 2016 r o godzinie 11:00 Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej "Błonie", które odbędzie się w Centrum Kultury w Błoniu ul Jana Pawła II 1b w Sali konferencyjnej.

  Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania
  2. Wybór Przewodniczącego Zebrania
  3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności za rok 2015.
  4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  5. Dyskusje
  6. Udzielenie absolutorium dla Zarządu i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2015
  7. Podjęcie uchwały o wysokości składki członkowskiej na rok 2016
  8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu finansowego oraz planu pracy na rok 2016
  9. Wolne wnioski
  10. Zakończenie obrad

  Przewodniczący Zarządu
  /-/ Sławomir Słowiński

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.