GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 19.06.2017

  Informujemy że zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  będzie posiedzeniem wspólnym w ramach wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Błoniu i odbędzie się o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

   

   

  Informuję, że zaplanowane na dzień 19 czerwca 2017 r. posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu  będzie posiedzeniem wspólnym w ramach wszystkich Komisji Rady Miejskiej w Błoniu i odbędzie się o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu

   

  Porządek obrad:

  1. Aktualna sytuacja w oświacie gminnej (szkoły i przedszkola) w świetle reformy oświaty.
  2. Lato w mieście.
  3. Omówienie wniosków o nadanie nazwy rondu u zbiegu ulic Nowakowskiego i Poniatowskiego w Błoniu.
  4. Dni Błonia 2017 – podsumowanie.
  5. Sprawy różne.

  Przewodniczący Rady

                                                                                                /-/ Tomasz Wiśniewski

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.