GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej

    Burmistrz Błonia,działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2147 z późn.zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 05.10.2017 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej :

    na okres - do 31.10. 2018 r.

    - część stanowiącą 14 m.kw. działki ewid.nr 13/15 obr. 0014-14, położonej w Błoniu przy ul.Targowej , stanowiącej własność Gminy Błonie.

     

    Wykaz do pobrania

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.