GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Ogłoszenie o XLIV Sesji Rady Miejskiej w Błoniu 28.12.2017

   

  O G Ł O S Z E N I E


  W dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 17.30
  w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu,
  ul. Jana Pawła II 1 B
  odbędzie się
  XLIV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu


  Porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Wnioski do porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska i przekazania Skargi.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XXVIII/237/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Błonie jest organem prowadzącym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie Gminy do stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego pod nazwą „Stowarzyszenie Gmin Kampinoskich”
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass - ul. Stefana Batorego Północ.
  7. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass - ul. Stefana Batorego Północ.
  8. Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie Sesji.


                                                                                                        Przewodniczący Rady

                               /-/ Tomasz Wiśniewski

   

   

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.