GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU! Kampania informacyjna Związku Banków Polskich

  Logo kampanii informacyjnej Związku Banków Polskich

  Gdzie i jak można zastrzec utracone dokumenty i karty płatnicze, a także o metodach stosowanych przez sprawców oszustw metodą „na wnuczka”

   

  Celem Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania w bankach utraconych dokumentów tożsamości przez każdą osobę, której takowa sytuacja się przytrafiła przejdź na stronę kampanii

   

  Po kilku latach udanej współpracy Związku Banków Polskich z Komendą Główną Policji i Komendą Stołeczną Policji przy społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, uruchomiony został kolejny projekt: Kampania Informacyjna Przeciwdziałania Oszustwom Metodą "Na wnuczka" .

   

  CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ

   

  Projekt wspierany przez Policję oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego realizowany pod patronatem: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz Federacji Konsumentów

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.