GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Świąteczne spotkanie środowiska harcerskiego

  16 grudnia w Centrum Kultury w Błoniu miało miejsce spotkanie świąteczne środowiska harcerskiego z Błonia.

  Zuchy, harcerze i instruktorzy przyjmowali opłatkiem Burmistrza Zenona Reszkę, Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Wiśniewskiego, ks. Tadeusza Gałeckiego proboszcza św.Trójcy, Panią Magdalenę Rak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1, przedstawicieli instytucji i organizacji z Błonia.

  Spotkanie było okazją aby m.in. wszystkie błońskie zuchy i wszyscy harcerze otrzymali naszywki na mundur z herbem Błonia.

  W niedzielę 24 grudnia harcerze będą przekazywać Betlejemskie Światło Pokoju w parafii św.Trójcy w kaplicy podczas mszy o godzinie 10:00 i w parafii Narodzenia Pańskiego na mszy o godzinie 11.30. Światełko Betlejemskie to prawdziwy płomień z groty Pana Jezusa, który co roku wędruje do Polski dzięki organizacjom skautowym i harcerskim.

  W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

  Wpatrzeni w blask tego światła otwierajmy nasze serca, otwierajmy nasze drzwi, spójrzmy przez okna naszych domów, szkół, kościołów, urzędów i nie odwracajmy naszych serc i pomocnych dłoni od drugiego człowieka. Niech wrażliwość i przyzwoitość kierują naszym postępowaniem. Niech dzięki naszej wspólnej służbie spełnią się prośby o pomoc dla ubogich, o dach nad głową dla bezdomnych, o bezpieczeństwo dla rodzin, o dobre wychowanie i wykształcenie młodego pokolenia. Budujmy w XXI wieku „cywilizację miłości”.

  Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które pochodzi od Boga. Wskazuje na dogłębne przenikanie ludzkiego życia światłem Jezusa, który „mrok rozjaśnia” i jest naszym Zbawicielem.

  Betlejemskie Światło Pokoju - takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich zuchy i harcerze ZHP Błonie pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, przedszkoli urzędów, organizacji i domów, dzielimy się radosną nowiną i krzewimy największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

  W TOBIE JEST ŚWIATŁO

  dh. Marta Roguska

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.