GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej 20 i 21.01.2016

  W dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska.

  Porządek posiedzenia:

  1. Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Błoniu do składu Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Błoniu. 
  2. Dyskusja na temat koncepcji budowy hali sportowej i basenu.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz ustalenie planu pracy na rok 2016.
  4. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Irena Waśniewska

   

  * * *

   

  W dniu 20 stycznia 2016 r. o godz. 17.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

  Porządek posiedzenia:
  1. Dyskusja na temat koncepcji budowy hali sportowej i basenu.
  1. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz ustalenie planu pracy na rok 2016.
  2. Sprawy różne.

  Przewodniczący Komisji
  /-/ Jarosław Uraszewski

   

   

  * * *

   

  W dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych.

  Porządek posiedzenia:
  1. Dyskusja na temat koncepcji budowy hali sportowej i basenu.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2015 oraz ustalenie planu pracy na rok 2016.
  3. Sprawy różne.

  Przewodnicząca Komisji

  /-/ Monika Zalewska

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.