GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Roboty ziemne, fundamentowe, drenażę

Witam

Oferuje usługi koparko-ładowarką  w zakresie robót ziemnych: wykopy, fundamenty, przyłącza, drenaże, humusowanie, wyburzenia oraz handel kruszywami, piaskiem, gruzem, ziemią. Tel. 607 64 32 11

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.