GMINA BŁONIE Referendum gminne 2017

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Referendum gminne 2017


W poniedziałek 10 kwietnia podczas Sesji Rada Miejska w Błoniu przyjęła jednogłośnie uchwałę wprowadzoną do porządku obrad z inicjatywy radnych na temat referendum.

4 czerwca br. mieszkańcy Gminy Błonie będą mogli wypowiedzieć się na temat związany z projektem ustawy o ustroju m.st. Warszawy odpowiadając na pytanie:
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Błonie?”.
Pod pytaniem będą dwa warianty odpowiedzi TAK oraz NIE.


PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.