GMINA BŁONIE Kontakt

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

KontaktUrząd Miejski w Błoniu

05-870 Błonie, ul. Rynek 6
skargi-wnioski@um.blonie.pl  (w sprawie skarg i wniosków)
ratusz@um.blonie.pl  (w pozostałych sprawach)
www.blonie.pl

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w przypadku składania skarg i wniosków (kliknij, aby przeczytać)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w pozostałych przypadkach (kliknij, aby przeczytać)

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Robert Gadzinowski. Można się z nim kontaktować e-mailem na adres: iod@um.blonie.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.
 

Godziny pracy Urzędu

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00

Dyżur Burmistrza

czwartki 13:00 - 17:00
(po wcześniejszym zapisaniu się w Sekretariacie)

Ewidencja ludności (dowody osobiste)

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Ewidencja działalności gospodarczej

poniedziałek: 10.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

Urząd Stanu Cywilnego

pon.: 10.00 - 18.00, wt., czw. pt.: 8.00 - 16.00
środa: dzień bez przyjęć interesantów (z wyjątkiem zgłaszania zgonów)

Wydział Planowania Przestrzennego

pon.: 10.00 - 18.00, wt., czw. pt.: 8.00 - 16.00
środa: dzień bez przyjęć interesantów (nie dot. możliwości zapoznania z wyłożonymi do wglądu projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego)

Kasa

ul. Nowakowskiego 10
poniedziałek: 10.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00

nr rachunku: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
PKO BP S.A. V O/Warszawa

NIP, REGON

Gmina Błonie:
NIP: 118-178-86-23
REGON: 013271230

Telefony

Centrala

(kier: 22)  725-30-04, 725-30-06

Sekretariat

bezp. 725-45-55

faks: 725-30-67

Numery wewnętrzne

Sekretarz 110
Skarbnik Gminy 140
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 114
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych 180
Naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego 150
Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów 200
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego 151
Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 170
Komendant Straży Miejskiej 22 725 46 46
Oświata 725 50 20 lub wew. 181
Kasa, księgowość budżetowa 141
Księgowość podatkowa 143
Biuro Rady 22 752 63 33
Biuro Promocji 120, 130
Działalność gospodarcza 112
Kadry 112
Ewidencja ludności 122
Obrona cywilna 123
Urząd Stanu Cywilnego 121
Planowanie Przestrzenne 151
Inwestycje 152
Środki zewnętrzne 104
Lokale komunalne 153
Nadzór inwestorski 154
Zamówienia publiczne 180
Ochrona środowiska 160
Geodezja 171
Rolnictwo 172
Straż Miejska bezp.: 725-46-46

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.