GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Rada Miejska


Skład Rady Miejskiej VII kadencji 2014-2018

Przewodniczący Rady: Tomasz Wiśniewski
I Wiceprzewodniczący Rady: Grzegorz Banaszkiewicz
II Wiceprzewodnicząca Rady: Helena Szymańska

Radni:
Jacek Cieślak    
Stanisław Czaplicki
Dorota Drapińska     
Maciej Dunajewski
Maciej Górski     
Janusz Guzik
Aleksandra Janas-Malinowska    
Anna Ludwin-Właszczuk
Marcin Kołota     
Dorota Król
Sławomir Piotrowski    
Ewa Podyma
Sławomir Słowiński    
Małgorzata Staniak
Jarosław Uraszewski    
Irena Waśniewska
Barbara Wielogórska    
Monika Zalewska

Kontakt z Radnymi

Dyżur Przewodniczącego Rady Miejskiej:
Biuro Rady Miejskiej w Centrum Kultury ul. Jana Pawła II 1 B – II piętro - w poniedziałki, w godz. 18.00-19.00

Biuro Rady: tel. 752 63 33

Okręgi wyborcze, z jakich zostali wybrani radni VII kadencji (2014-2018)

Komisje

Uchwały

Protokoły sesji

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.