GMINA BŁONIE Referendum gminne 2017

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Referendum gminne 2017


Podczas Sesji w dniu 8 maja br. Rada Miejska w Błoniu podjęła uchwałę odwołującą referendum.

Na skutek głośnego i zbiorowego protestu miejscowości, które bez konsultacji miały być objęte metropolią warszawską inicjatorzy projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy wycofali go z Sejmu co należy uznać za sukces samorządów wyrażających swoją dezaprobatę dla projektu ustawy i sposobu w jaki próbowano wprowadzić go w życie.
Jednocześnie wycofanie projektu spowodowało, że przeprowadzenie referendum w tej sprawie, na obecną chwilę, jest bezprzedmiotowe.

Władze gminy Błonie zarazem zapewniają, że będą śledzić i analizować wszelkie propozycje rozwiązań metropolitalnych, obejmujących swym zasięgiem Gminę Błonie i wyrażać swoje stanowisko.
W przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba, będziemy ponownie inicjatorem referendum w sprawie rozwiązań metropolitalnych jeśli uznamy je za szkodliwe dla mieszkańców błońskiej wspólnoty samorządowej.

W związku z odwołaniem referendum spotkania informacyjne zaplanowane w dniach 15.05 - 2.06 na terenie miasta i gminy Błonie zostają odwołane.

 

***

W poniedziałek 10 kwietnia podczas Sesji Rada Miejska w Błoniu przyjęła jednogłośnie uchwałę wprowadzoną do porządku obrad z inicjatywy radnych na temat referendum.

4 czerwca br. mieszkańcy Gminy Błonie będą mogli wypowiedzieć się na temat związany z projektem ustawy o ustroju m.st. Warszawy odpowiadając na pytanie:
„Czy jest Pan/Pani za tym, żeby m.st. Warszawa, jako metropolitalna jednostka samorządu terytorialnego, objęła Gminę Błonie?”.
Pod pytaniem będą dwa warianty odpowiedzi TAK oraz NIE.


 

AKTUALNOŚCI:

Terminy spotkań informacyjnych

Nabór kandydatów do składu Miejskiej Komisji do spraw referendum w Gminie Błonie i Obwodowych Komisji do spraw referendum w Gminie Błonie

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.