GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Harmonogram działań


Od wejścia w życie uchwały    

akcja informująca mieszkańców o Budżecie Obywatelskim

Od 24 października do 30 listopada 2016r.    

składanie przez mieszkańców propozycji projektów

Od 1 do 9 grudnia 2016r.    

weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego. Zespół dokonuje oceny wniosków, sprawdzając m.in: czy wniosek jest możliwy do realizacji, czy koszt projektu nie przekracza ustalonej kwoty, czy realizacja projektu mieści się w kompetencjach gminy, czy lokalizacja znajduje się na gruncie gminnym.

Od 9 do 14 grudnia 2016r.    

po przeprowadzonej weryfikacji propozycji projektów, Zespół przygotowuje dla każdego z obszarów listę propozycji, które zostaną poddane pod głosowanie.

15 grudnia 2016 r.    

przedstawienie list propozycji projektów, które zostaną poddane pod głosowanie

Od 16 do 20 stycznia 2017 r.    

głosowanie w obszarach, wg terminów ustalonych Zarządzeniem Burmistrza.

Do 30 stycznia 2017 r.    

ogłoszenie wybranych w wyniku głosowania projektów

 

Ujęcie zwycięskich projektów w mieszczących się w kwocie Budżetu Obywatelskiego w Budżecie Gminy Błonie na 2017 r.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.