GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Błonie – wzorowa gmina!

    Gmina Błonie otrzymała tytuł Lidera Gospodarki w konkursie Wzorowa Gmina.

    Kapituła Konkursu pod przewodnictwem Artura Świtonia - Redaktora Naczelnego czasopisma Życie Regionów doceniła inwestycje poczynione przez władze gminy w ostatnich latach. W ocenie brano również pod uwagę inwestycje zewnętrzne, rozwój terenów przemysłowych a także wzrost liczby mieszkańców.

    W poniedziałek 11 lutego Burmistrz Błonia Zenon Reszka podczas Gali w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odebrał z rąk Dyrektora Konkursu statuetkę i certyfikat, zgodnie z którym gmina Błonie może się posługiwać przyznanym tytułem do końca 2021 roku.

    Odbierając nagrodę Burmistrz podziękował Radzie Miejskiej, wszystkim pracownikom samorządowym i mieszkańcom gminy Błonie.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.