GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Plany Muzeum Ziemi Błońskiej na 2021 rok

  Szanowni Państwo, mamy nadzieję iż 2021 rok przyniesie zmianę i wkrótce będziemy mogli spotkać się w Muzeum. Dzisiaj przedstawiamy program wystaw na bieżący rok. Przypuszczamy, że każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.

  Muzeum Ziemi Błońskiej obok statutowych działań takich jak:

  • gromadzenie zabytków, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
  • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych
  • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

  prowadzi również działalność upowszechnieniową w formie wystaw, edukacji jak również wydawnictw.

  WYSTAWY 2021
  1. Przedłużenie do września 2021 roku czasu trwania wystawy zorganizowanej dla uczczenia 640. Rocznicy lokacji Błonia. Przesunięcie zakończenia ekspozycji plenerowej, pozwoli na zorganizowanie zajęć edukacyjnych przygotowanych przez pracowników Muzeum specjalnie do tej wystawy, które nie zostały zrealizowane w związku z ogłoszeniem stanu pandemii i zamknięciem szkół.
  Komiksowa lokacja
  Zapraszamy do odwiedzenia wystawy plenerowej „640. Rocznica lokacji Błonia” eksponowanej na rynku. Po krótkim zaznajomieniu się z tematem uczestnicy warsztatów zostaną poproszeni o wykonanie jednej komiksowej strony zawierającej ich wersję tego w jaki sposób Błonie stało się niegdyś miastem. Nakreślony skrót wydarzeń posłuży do wykonania obszerniejszego komiksu o historii Błonia w szkole lub domu. Wykonane samodzielnie prace będzie można przekazać na muzealny konkurs najlepszego komiksu o powstaniu i lokacji Błonia.
  Wstęp na warsztaty w ramach biletu dla grup szkolnych.
  Historyczne kalambury
  Zapraszamy na wystawę „640. Rocznica lokacji Błonia” eksponowaną na błońskim rynku. Po krótkiej opowieści o powstaniu i lokacji Błonia uczestnicy warsztatów rozlosują kolejno hasła związane zarówno z lokacją jak i historią miasta a następnie będą musieli je zaprezentować za pomocą gestykulacji bądź rysunku. Zadaniem reszty Uczestników będzie oczywiście odgadnięcie prezentowanego hasła.
  Wstęp na warsztaty w ramach biletu dla grup szkolnych.
  Zaprojektuj własną pieczęć
  Zapraszamy na warsztaty poświęcone cechom błońskim. Na lekcji muzealnej poprzedzającej część praktyczną uczestnicy obejrzą wystawę plenerową „640. Rocznica lokacji Błonia” oraz część wystawy stałej „Błonie – miasto na szlaku” i dowiedzą czym były cechy jak również poznają ciekawostki związane z nimi oraz epokami w których działały. W części warsztatowej zadanie będzie polegało na wykonaniu własnej pieczęci inspirowanej oryginalną pieczęcią Stanisława Augusta Poniatowskiego, która jest eksponowana na wystawie stałej. Forma wykonania pieczęci obejmuje glinę.
  Wstęp na warsztaty w ramach biletu dla grup szkolnych.
  Warsztaty kaligraficzne
  Muzeum Ziemi Błońskiej zaprasza na warsztaty kaligraficzne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez pana Patryka Martusia (kaligraf, projektant grafiki użytkowej, współzałożyciel Warszawskiego Domu Kaligrafii.).
  Zajęcia będą stanowiły nawiązanie do wystawy plenerowej „640. Rocznica lokacji Błonia” oraz do niezwykle cennych zabytków jakimi są XV-wieczne inkunabuły Mikołaja z Błonia. Zajęcia będą poprzedzone krótką lekcją na temat historii pisma wspartą niezbędnymi rekwizytami. Specjalnie na potrzeby zajęć zaprojektowany został krój pisma „Rotunda” użyty w błońskich inkunabułach a uczestnicy warsztatów podejmą próbę kaligrafowania tym właśnie pismem.
  (Liczebność grupy ograniczona – do 10 osób. Koszt warsztatów to 200 zł od grupy. Czas trwania: około 1 godzina).

  2. luty/marzec: Andrzej Fogtt – „Portrety”
  Najnowszy projekt artysty jest niejako opowieścią o spotkaniu w wielkim kosmosie sztuki dwóch indywidualności malarskich. Opowieścią o niezniszczalnej roli malarstwa w naszym życiu, ale też o zdolności nawiązania emocjonalnego dialogu tworzącego dzisiaj artysty malarza - Andrzeja Fogtta z działającym w okresie międzywojennym twórcą- Stanisławem Ignacym Witkiewiczem-”Witkacym”
  Stanisław Ignacy Witkiewicz swoją ziemską podróż zakończył w dramatyczny sposób w 1939 roku w wieku 54 lat. W tym roku obchodzimy 126 rocznicę urodzin S.I. Witkiewicza.
  Andrzej Fogtt w 1974 ukończył poznańską PWSSP, na której studiował w pracowniach Z. Kępińskiego i M. Abakanowicz. Początkowo jego sztukę zaliczano do “nowej figuracji”, później jednak artysta stworzył swój indywidualny język malarski. W 1984 r zdobył Grand Prix na Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Wtedy też reprezentował polską sztukę na Biennale w Wenecji. W 1989 stworzył projekt “Wieży Jedności Europejskiej”, mającej być światowym centrum organizacji zajmujących się pomocą humanitarną. W 2009 r. został odznaczony medalem Gloria Artis.
  Brał udział w licznych wystawach m.in.: laureat VIII Festiwalu Sztuki w Zachęcie w 1979r., brał udział w wystawach Polską Sztukę Współczesną w Londynie w 1987r., w Maneżu w Moskwie1987r., w Berlinie, w Arras we Francji 2007r, Polskiej Sztuki XX Wieku w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 1989r. Prezentował prace w licznych wystawach indywidualnych m.in. w Narodowej Galerii Sztuki “Zachęta”.

  3. kwiecień/maj z cyklu „Błonie moje miasto”: Historia błońskich szewców XVI-XX w
  Wystawa poświęcona cechowi błońskich szewców zwróci uwagę na historię rzemieślników działających w Błoniu z uwzględnieniem historii szewstwa na Mazowszu. Wystawa będzie kontynuacją obchodów 640. rocznicy nadania praw miejskich.
  Uroczyste otwarcie Archiwum Historii Mówionej Muzeum Ziemi Błońskiej

  4. czerwiec/lipiec/sierpień z cyklu Kolekcjonerzy i ich kolekcje – Zabawki rodem z PRL
  Wystawa oparta w większości na eksponatach z prywatnej kolekcji ale również przy współpracy z rzeszowskim Muzeum Zabawek. Zabawki produkowane w czasach PRL projektowane przez znanych dizajnerów wykonane w większości z naturalnych tworzyw. Do dnia dzisiejszego zachwycają nie tylko najmłodszych. Czas PRL dla Muzeum w Błoniu jest ważnym okresem historii miasta ze względu na swój miastotwórczy charakter. Wystawa jest też ukłonem w kierunku rodziców wraz z dziećmi odwiedzających park Bajka w Błoniu.
  • Jak projektujemy zabawki ? Spotkanie z projektantem zabawek
  • Warsztat plastyczny dla dzieci wykonujemy własną zabawkę
  • Strefa Muzeum w parku Bajka

  5. wrzesień/październik - Aleksander Winnicki-Radziewicz - malarstwo.
  W roku 2011 przypada 110 rocznica urodzin artysty. Winnicki-Radziewicz to malarz, którego twórczość odzwierciedla zasadnicze przemiany w sztuce XX wieku od modernizmu lat przedwojennych i powojennych do twórczości inspirowanej polskim koloryzmem. Winnicki-Radziewicz ostatnie lata swojego życia spędził w Bieniewicach k/Błonia. Tam też powstało sporo prac artysty od portretowych po przedstawienia krajobrazu czy martwych natur. Został pochowany na cmentarzu w Błoniu.

  6. listopad/ grudzień - 40. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wystawa poświęcona opozycji Solidarnościowej działającej w Błoniu i dawnych zakładach Mera-Błonie.

   

  Programowi wystaw w Muzeum Ziemi Błońskiej towarzyszyć będzie, jak zawsze, rozbudowany program wydarzeń towarzyszących oraz działań edukacyjnych !
   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.