GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Dwie umowy na przebudowę dróg gminnych - podpisane 5 sierpnia

   

  05.08.2021,  po południu w ratuszu - dwie umowy podpisali Burmistrz Błonia Zenon Reszka (w imieniu gminy Błonie) oraz Prezes Waldemar Brudnowski reprezentujący firmę PPUH EFEKT Sp. z o.o. z Warszawy.

   

  Pierwsza z umów dotyczy przebudowy drogi gminnej - ulicy Gwiaździstej w Bieniewicach na odcinku od ul. Purzyckiego do ul. Wesołej. W ramach zadania dofinansowanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 200 tys. zł wykonana zostanie nawierzchnia oraz ciągi piesze. Wartość umowy to 613 tys. zł, a termin wykonania – 84 dni od dnia podpisania umowy.

  Druga umowa obejmuje przebudowę ulic Jana Pawła II i Okrzei w Błoniu na całej ich długości wraz z wymianą nawierzchni, ciągów pieszych i budową zatoki autobusowej w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 i Liceum Ogólnokształcącego. Tu na wykonanie robót o wartości 553,5 tys. złotych wykonawca ma 130 dni kalendarzowych, jednak z uwagi na prace w rejonie szkoły poczynione będą starania, aby jak najwięcej robót wykonanych było jeszcze w czasie wakacji.

  Biuro Promocji UM Błonie

  fot. Biuro Promocji UM Błonie

GALERIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.