GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konkurs na zadania z zakresu Programu Profilaktyki Alkoholowej

    Uwaga przedstawiciele stowarzyszeń, instytucji i osoby prowadzące działalność związaną z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

    10 stycznia ogłoszony został konkurs ofert na realizację zadań z zakresu Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz Przemocy w Rodzinie.
    Termin składania ofert: 7 lutego 2022r., godz. 16.00
    Szczegółowe informacje w ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: Zarządzenie nr 1/2022 Burmistrza Błonia z dnia 10 stycznia 2022r.
     

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.