GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2021-2027”

  Szanowni Państwo!

  Burmistrz Błonia zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2021-2027”.

  Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną związaną z pandemią COVID-19 z projektem dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej Gminy Błonie www.blonie.pl

  Uwagi, wnioski i opinie można składać na załączonym formularzu w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: ankieta@um.blonie.pl lub złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 (kancelaria pok. nr 1).

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

  • mieszkańców gminy,
  • radnych,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców
  • i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorców,
  • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • oraz inne zainteresowane osoby i podmioty.

   

  Spotkania w ramach konsultacji

  Spotkanie poświęcone konsultacjom projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 2021-2027” odbędzie się: 18 maja 2022 w godz. 17.00-18.00 w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu
  ul. Grodziska 1 (sala konferencyjna I piętro).

  Do pobrania:

  Zarządzenie nr 27/2022 Burmistrza Błonia z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych projektu dokumentu

  Karta konsultacji w formacie doc.

  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej - PROJEKT

   

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.