GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

U W A G A !

    Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego składa się bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Błoniu, ul. Wyszyńskiego 13

     
     
    lub drogą elektroniczną np. przez E-puap skrytka e-PUAP: /opsblonie/SkrytkaESP
    ▶️ w przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.