GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Spotkanie dot. Programu Rewitalizacji - relacja

    W dniu 11.08.2016 roku w Centrum Kultury w Błoniu odbyły się konsultacje społeczne w ramach projektu dofinansowanego z środków Unii Europejskiej "Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Błonia do roku 2023"

     W spotkaniu wzięli udział Burmistrz Błonia Zenon Reszka, mieszkańcy, radni i pracownicy urzędu miejskiego. Spotkanie miało na celu zapoznanie zebranych z ustawą o rewitalizacji, metodologią jaka zostanie wykorzystana przez firmę EURO-CONSULT z Gdańska która jest wykonawcą lokalnego planu rewitalizacji.

    Spotkanie miało formę warsztatów podczas których wszyscy biorący w nich udział mieli możliwość wskazania mocnych i słabych stron Błonia a także szans i zagrożeń związanych z rozwojem miasta i gminy.W następnym etapie prac zostanie przeprowadzona analiza zebranych informacji i ich uzupełnienie w ankietach i wywiadach z mieszkańcami miasta i gminy. Prace zakończą się do 30.09.2016.

    Zainteresowanych tą tematyką prosimy o śledzenie informacji a na stronie www.blonie.pl/gospodarka/rewitalizacja.

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.