GMINA BŁONIE

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Gmina Błonie laureatem tegorocznej edycji konkursu GMINA FAIR PLAY

  W piątek 21 października w hotelu Bristol w Warszawie odbyła się Gala Finałowa XV edycji konkursu „Gmina Fair Play”, podczas której Burmistrz Błonia odebrał diamentową statuetkę oraz honorowe wyróżnienie dla Błonia w kategorii miasteczek i małych miast. Gminie Błonie przypadła też nagroda specjalna za III miejsce w klasyfikacji scoringowej gmin w ramach II etapu konkursu.

  Tematem przewodnim tegorocznej edycji konkursu było motto: „Samorządy z wizją”. Docenione zostały te gminy, które potrafiły wypracować ambitną wizję stanu docelowego i ją realizują, które świadomie planują swój rozwój, a ich działania bazują na zrozumieniu potrzeb inwestora i społeczności lokalnej oraz wypracowaniu obopólnych korzyści. Organizatorzy szczególną wagę podczas weryfikacji uczestników przywiązywali do planów na przyszłość, możliwości ich realizacji i spójności z potrzebami gminy.

  Przez 15 lat konkurs „Gmina Fair Play” zyskał zaufanie samorządowców, jako prestiżowe przedsięwzięcie, dające im wymierne korzyści w postaci szerokiej promocji oraz zwiększonego zainteresowania inwestorów – w tym roku Gmina Błonie otrzymała Diamentową Statuetkę za zdobycie certyfikatu oraz tytułu w dziesięciu kolejnych edycjach konkursu. Kapituła Konkursu dodatkowo przyznała włodarzom Gminy Błonie wyróżnienie za ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój gminy, poświęcenie swojego czasu, energii oraz serca.

  Przypomnijmy, że uzyskanie certyfikatu „Gmina Fair Play” wskazuje na profesjonalne wsparcie inwestorów ze strony władz danej gminy. Polskie gminy doszły do punktu, w którym zaczynają dostrzegać potrzebę zweryfikowania swoich długofalowych priorytetów, którym podporządkowane są plany strategiczne. Gminy zabiegają o nowe inwestycje i podnoszą standardy obsługi przedsiębiorców. Działania te są przemyślane i wpisują się w długofalowy plan, zmierzający do realizacji ambitnej wizji rozwoju - w tegorocznej edycji konkursu „Gmina Fair Play” zostały nagrodzone najlepsze wizje i strategie zmierzające do ich realizacji.

   

   

  Kurier Mazowiecki 21.10.2016 - Relacja z Gali Finałowej

  Gmina Błonie od 3.08 min.

  TVP3 - wręczenie ngród Gmina Fair Play 2016

   

   

  Weryfikacja gmin biorących udział w konkursie przebiegała dwuetapowo. W I etapie weryfikowano ankietę konkursową, w której gminy dokonują samooceny swoich działań, prezentując swoje dotychczasowe dokonania i plany na przyszłość. W II etapie odpowiednio przygotowani audytorzy w celu weryfikacji danych zawartych w ankietach przeprowadzili audyty w gminach. Dodatkowym elementem weryfikacji było badanie losowo wybranych inwestorów prowadzących inwestycje na terenie gmin ubiegających się o certyfikat. Dane uzyskane podczas audytu i badania inwestorów posłużyły, jako podstawa raportu benchmarkingowego, który otrzymuje każdy z uczestników II etapu. O przyznaniu gminie certyfikatu „Gmina Fair Play” decyduje suma przyznanych przez audytorów i inwestorów ocen.

  Gminy uzyskują konkretne korzyści z uczestnictwa w konkursie, oprócz prestiżu Laureaci korzystają z możliwości promocyjnych. Każdy z Laureatów zyskuje prawo do posługiwania się logo „Gmina Fair Play” w działaniach promocyjnych i biznesowych. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokich kompetencji samorządu sprawdzonych i ocenionych przez przedsiębiorców, inwestorów i audytorów konkursu. W połączeniu z oceną zawartą w raporcie benchmarkingowym stanowi silny argument w negocjacjach biznesowych.

  źródło: www.gmina.fairplay.pl

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.