GMINA BŁONIE Wydział Finansowy

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wydział Finansowy


numery kont bankowych Urzędu Miejskiego:

        - podatki i opłaty: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
        - nieczystości stałe: 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

 


Skarbnik

Bogumiła Koprowska

numer wewnętrzny telefonu 140
Budynek ul. Nowakowskiego 10

Sprawy podatkowe:
numer wewnętrzny telefonu 143

WAŻNE!
Poniżej w drukach do pobrania występują druki obowiązujące do 30.06.2019 roku i obowiązujące od 1.07.2019 roku.
Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą Rady Miejskiej w Błoniu (obowiązujących do 30.06.2019r.)

ZOBACZ

PLIKI DO POBRANIA

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.