GMINA BŁONIE Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

oficjalny serwis Gminy Błonie
Strona główna - Gmina Błonie

Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaNaczelnik

Alfred Sobczak

numer wewnętrzny telefonu 170
Budynek ul. Nowakowskiego 10

wew. 171 - geodezja, gospodarka nieruchomościami
wew. 172 - rolnictwo, melioracje
wew. 160 - ochrona środowiska

ZOBACZ

Ministerstwo Cyfryzacji
Projekt pt.:"Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błoniu - szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych" dofinansowany ze środków Ministra Cyfryzacji
Strona internetowa bez barier


Copyright © by Urząd Miejski w Błoniu 2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.